A A A


Home

Făcători de bine și ctitori MĂNĂSTIREA Strâmba 1782-85 harta Iosefina MĂNĂSTIREA STRÂMBA, LOC SFÂNT DE ÎNDREPTARE A SUFLETULUI STAREȚ MĂNĂSTIREA STRÂMBA


Meteo


www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI 

MĂNĂSTIREA Strâmba 1782-85 harta Iosefina

MĂNĂSTIREA Strâmba 1782-85 harta Iosefina


BISERICA DE LEMN DIN MĂNĂSTIREA STRÂMBA SE AFLĂ ÎN HOTARUL LOCALITĂțII PĂDURIș DIN JUDEțUL SĂLAJ. EA A FOST RIDICATĂ SPRE SFÂRșITUL SECOLULUI 18 DE EGUMENUL NICHIFOR șI PICTATĂ ÎN 1792. BISERICA SE AFLĂ PE NOUA LISTĂ A MONUMENTELOR ISTORICE SUB CODUL LMI: SJ-II-M-A-05091.
MĂNĂSTIREA STRÂMBA ȘI MĂNĂSTIREA POPTELEAC ÎN HARTA IOSEFINĂ, 1769-1773. „MĂNĂSTIREA FIZEȘUȘUI”, REVITALIZATĂ ÎN ZILELE NOASTRE SUB NUMELE DE MĂNĂSTIREA STRÂMBA, APARE MARCATĂ PE „VALEA STRÂMBEI A LA STÂNGA”. LA RĂSĂRIT, ÎN HOTARUL SATULUI POPTELEAC, ESTE MARCATĂ „MĂNĂSTIREA POPTELEAC” LA IZVORUL „VĂII MĂNĂSTIRII”


in foto Manastirea Strâmba 1782-85 harta iosefina
sursa http://ro.wikipedia.org/

Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro