A A A


Home

Făcători de bine și ctitori MĂNĂSTIREA Strâmba 1782-85 harta Iosefina MĂNĂSTIREA STRÂMBA, LOC SFÂNT DE ÎNDREPTARE A SUFLETULUI STAREȚ MĂNĂSTIREA STRÂMBA


Meteo


www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI 

STAREȚ MĂNĂSTIREA STRÂMBA

CURRICULUM VITAE
Subsemnatul Oțelea Georgică-Grighentie, fiul lui loan și Maria, m-am născut în anul 1968, aprilie 26, în localitatea Lanurile, Comuna Viziru, județul Brăila. Am urmat cursurile Școlii Generale din localitatea Lanurile, apoi am absolvit Liceul de Matematică-Fizică, Ghe. M. Murgoci din Brăila în anul 1987.
Între anii 1989-1990, am efectuat stagiul militar.
Între anii 1990-1992, am fost angajat ca pedagog la Liceul Industrial Nr. l Brăila, iar în toamna anului 1992, am intrat în monahism la Mănăstirea Cetățuia, județul Iași. Aici am fost tuns rasofor în data de 19 decembrie 1992, primind numele Grighentie.
În anul 1993 am depus voturile monahale la Mănăstirea Neamț, pe seama Schitului Vovidenia păstrându-mi numele de Grighentie la decizia părintelui exarh arhimadrit Mitrofan Băltuță. În luna noiembrie am sustinut examenul pentru atestat cântăreț bisericesc, la Seminarul Teologic din București, primind calificativul Foarte Bine.
Între anii 1994-1996 am fost transferat, la cerere, în Mănăstirea Izbuc, județul Bihor, Episcopia Oradiei, Bihorului și Sălajului.
În anul 1996 la 23 noiembrie am fost hirotonit ierodiacon, iar în 25 noiembrie ieromonah în Paraclisul Episcopie Oradiei pe seama Mănăstirii Strâmba județul Sălaj. Din anul 1997 am fost numit de către Preasfințitul Episcop loan Mihălțan al Oradiei, stareț la Mănăstirea Strâmba Sălaj.
În anul 1999, am primit rangul de protosinghel cu distincțiile aferente.
În anul 2011, la propunerea Preasfințitului Părinte Episcop Dr. Petroniu Florea, Sfântul Sinod m-a ridicat la rangul de arhimandrit.
Am absolvit în anul 2008 Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, secția Teologie-Pastorală, susținând lucrarea de licență cu tema: „Monografia Mănăstirii Strâmba" la secția istorice sub îndrumarea arhid. conf. univ. dr. Pavel Cherescu, având media de licență 8,87.
În anul 2008, am absolvit cursurile de masterat ale Universității „Babeș-Bolyai”, la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, secția Pastorație și Duhovnicie, cu lucrarea „Remedii patristice pentru boli contemporane: gândurile răutății și tămăduirea lor. Perspective evagriene” sub îndrumarea: pr. prof. univ. dr. Valer Bel și pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan. Media de absolvire a fost 9,96, iar nota susținerii lucrării de dizertație fiind 10.
Din anul 2006 am desfășurat la Mănăstirea Strâmba activități cu caracter administrativ, social, cultural și spiritual.
Pe tărâm administrativ-gospodăresc am construit din temelie Ansamblul monahal Strâmba ce cuprinde:
1. Paraclis,
2. Stăreție,
3. Corp chilii,
4. Centru de cazare pentru pelerini-arhondaric,
5. Centru de Asistență Socială,
6. Anexe gospodărești,
7. Centrul cultural „Sfânta Maria” care cuprinde – muzeu, bibliotecă și sală de lectură,
8. Altar de vară,
9. Biserică de lemn Monument istoric din anul 1470,
10. Parc dendrologic,
11. Un început de grădină zoologică,
12. În toamna anului 2010 am pus piatra de temelie și am început lucrările de construcție la noua biserică a mănăstirii.
Am desfășurat activități cu caracter social cum ar fi:
1. Asistență socială la domiciliu și în mănăstire pe timp limitat.
2. Colaborare cu centre sociale din țară.
3. Acordarea de ajutoare constând în alimente, haine, medicamente și bani.
Dintre activitățile culturale desfășurate menționez următoarele:
1. Republicarea lucrării „Monografia Mănăstirii Strâmba”,
2. Pliante de prezentare,
3. Articole în presa locală și în cea bisericească,
4. Am participat la lansări de carte, vernisaje de expoziții, simpozioane și dezbateri,
5. Organizarea de tabere de catehizare (din anul 2008 cu câte 350-400 copii pe an, în lunile iunie - august),
6. Proiectul „Investește în oameni” finanțat de Uniunea Europeană, derulat în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,
7. Întâlniri ale profesorilor de religie: cercuri pedagogice, conferințe, consiliere și dezbateri pe teme de spiritualitate,
8. Conferințe și dezbateri pe teme de actualitate religioasă,
9. Implicarea în proiectele catehetice derulate în Patriarhia Română „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Școala”,
10. Parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Sălaj pentru restaurarea bisericii de lemn monument istoric și conservarea altor obiecte de patrimoniu mobil,
11. Parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj pentru includerea biserii monument istoric în circuitul turistic al monumentelor istorice și de patrimoniu,
12. Activități în cadrul centrului de pictură pe sticlă și lemn „Sfântul Luca”. Sub egida acestui centru am derulat mai multe activități în cadrul unor parteneriate cu unități școlare din județele Sălaj și Cluj,
13. Sprijinirea activităților catehetice din 19 parohii prin oferirea de cadouri (cărți, icoane, rechizite și îmbrăcăminte) cu ocazia finalizării diferitelor proiecte catehetice,
14. Multiple parteneriate cu Liceul „Liviu Rebreanu” din Comuna Hida în vederea organizării de acțiuni cu caracter social, cultural și spiritual
15. Acordarea de premii și burse unor elevi și studenți merituoși din Episcopia Sălajului
16. Am spijinit organizarea unor conferințe internaționale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Institutul de Istorie Ecleziastică din cadrul Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Studii Ecumenice și Inter-religioase al Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,
17. Am organizat pelerinaje în țară și în străinătate,
18. Organizarea de excursii-pelerinaj, drumeții la obiective turistice și religioase din județele: Cluj, Satu-Mare, Bihor și Maramureș.
Toate activitățile desfășurate le-am efectuat sub ascultarea și cu binecuvântarea chiriarhului.

Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro