A A A


Ansamblul Mănăstirii

Altarul de vară Birouri Casa cu paraclis Casa pentru pelerini Crucile Incinta – grădina Obstea Mănăstirii Strâmba Pangar Paraclisul


Meteo


www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI 

Crucile

Crucile
1. Între biserică și altarul de vară, înconjurată de flori, se află o cruce înaltă de lemn, ridicată din inițiativa preotului Chișiu Simeon, născut în 1903, hirotonit preot în 1922, doctor în teologie, Spiritual la Seminarul teologic din Gherla (1932) și membru al Tribunalului matrimonial al Episcopiei Gherla (1932, 1941), autor de lucrări cu caracter teologic („Pocăința” „Paște oile mele”.), pensionat în 1967 din parohia Tămășeni.
Preotul Chișiu, venea vara aici cu 6 - 7 teologi greco-catolici din Gherla, la un soi de ucenicie întru slujbă, muncă și meditație . Potrivit inscripției, crucea a fost ridicată „de tineretul din mănăstirea Strâmba în 15 august 1948”. Pe cruce este încrustat un fragment din Filipeni 3,18 „sunt mulți cei ce umblă ca vrăjmași ai crucii lui Cristos, al căror sfârșit este pieirea”.
2. Aproape de intrarea în casa cu paraclis, în dreptul altarului, a fost înălțată în anul 2000 o cruce simplă din beton armat, prin jertfa unor credincioși din Gârbou.
3. La câteva sute de metri, după poarta care marchează intrarea în mănăstire în dreapta drumului, părintele Grighentie a ridicat o cruce simplă în anul 2000.

Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro