A A A


Ansamblul Mănăstirii

Altarul de vară Birouri Casa cu paraclis Casa pentru pelerini Crucile Incinta – grădina Obstea Mănăstirii Strâmba Pangar Paraclisul


Meteo


www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI 

Obștea Mănăstirii Strâmba

Obștea Mănăstirii Strâmba

În răstimpul celor 15 ani care au trecut de la (re)înființare, în această mănăstire s-au nevoit mai mulți monahi, rasofori și frați, unii mai repede descurajați de greutățile începutului și prea repede plecați spre alte locuri, alții mai îndurători și mai statornici.
În prezent obștea este formată din:
Stareț - Arhimandrit Grighentie Oțelea;

Ieromonah Acachie Irimia;
Monahi: Spiridon Feti, Agapit Cristea;
Frați: Marin Zaharia, Deaconescu Claudiu.

Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro