A A A


Ansamblul Mănăstirii

Altarul de vară Birouri Casa cu paraclis Casa pentru pelerini Crucile Incinta – grădina Obstea Mănăstirii Strâmba Pangar Paraclisul


Meteo


www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI 

Incinta – grădina

Incinta – grădina

Dealul Mănăstirii pe care este așezat sfântul lăcaș formează o culme domoală cu alternanță de pășuni, fânețe, livezi și păduri. Colina sudică a dealului, numită "Fata Strâmbei", este acoperită cu pașuni și livezi, iar pe cea nordică se întinde o pădure deasă. Ici, colo, pe culmea dealului se înaltă câțiva fagi seculari. De sub deal apar mici izvoare care alimentează pârâul Strâmba.
O priveliște largă asupra împrejurimilor cuprinde șirurile nesfârșite de dealuri de pe valea Almașului, Dealurile Gârbou-Șimișna și în depărtare, Dealurile Dejului. La adăpostul pădurii de pe Dealul Cocova (595 m) se cuibăresc satele Popteleac și Călacea.
Înconjurată de cununa dealurilor Mănăstirii și Ursului, incinta se întinde într-o pajiște însorită, ușor vălurită de pe partea dreaptă a pârâului Strâmba. Dincolo de valea Strâmbei, prin bogăția de vegetale, se ivesc gospodăriile răzlețe ale satului Păduriș.
Printr-o poartă înaltă din lemn se accede în incinta-grădină, așternută cu covor de iarbă și de flori, cu șiruri de pomi fructiferi.
În mijlocul incintei, pe o așezătură a dealului, se află vechea biserică de lemn, lângă care s-a ridicat un altar de vară cu temelie de piatră și stâlpi de lemn.
Pe latura vestică a incintei o construcție nouă adăpostește un mic paraclis, stăreția, trapeza și chiliile.
În jurul bisericii și al altarului de vară sunt alei betonate, mărginite de straturi de flori îngrijite prin strădania neobosită a călugărilor.
Cu aspect rustic, cu pașuni, căpițe de fân, viță de vie, meri, pruni, nuci și straturi cu mii de flori multicolore, incinta este o adevarată grădină. În liniștea desăvârșită se aude doar muzica suavă a pământului prin foșnetul codrului, susurul pârâului, ropotul ploii asociate cu șoaptele rugăciunilor.Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro